พล.ต. อนุสรณ์ สิงห์โต
ผบ.มทบ.๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อจัดจ้าง

[ดูทั้งหมด]

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)