ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 96,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 97/2563

ดาว์นโหลด