ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,480.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 105/2563

ดาว์นโหลด