ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อม บก.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 16,704.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 54/2563

ดาว์นโหลด