ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยึดตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 53/2563

ดาว์นโหลด