ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารเรื่อนแถว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 199,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 79/2563

ดาว์นโหลด