ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง และห้องนํ้าห้องส้วม ร้อย.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 201,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 71/2563

ดาว์นโหลด