ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงคลัง สป.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 458,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 76/2563

ดาว์นโหลด