ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,520.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 96/2563

ดาว์นโหลด