ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแท่นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 75,300.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 73/2563

ดาว์นโหลด