ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,350.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 53/2563

ดาว์นโหลด