ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 84/2563

ดาว์นโหลด