ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมโรงรถ สขส.มทบ.๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,365.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 33/2563

ดาว์นโหลด