ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่ง นศท.ฝึกภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน67,620.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2563

ดาว์นโหลด