ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,280.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2563

ดาว์นโหลด