ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสีรองในหมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน17,800.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 30/2563

ดาว์นโหลด