ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปักเครื่องหมายเหล่า,สังกัดป้ายชื่อชุดฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน222,600.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 7/2563

ดาว์นโหลด