ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 25/2563

ดาว์นโหลด