ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารที่ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 345,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 152/2562

ดาว์นโหลด