จัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 154/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 163/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 161/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 160/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 159/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 157/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปทหารใหม่ผลัดที่๑/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,090.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 153/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมฯ (วงเงิน 280,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 8/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ - ส่ง ทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๒ (วงเงิน 280,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 133/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 146/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 143/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 142/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 141/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 140/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 139/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร (วงเงิน 10,586.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 149/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคาร (วงเงิน 6,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 135/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (วงเงิน 11,830.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 137/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (วงเงิน 28,810.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 147/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงิน 7,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 150/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงิน 9,400.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 145/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงิน 6,872.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 138/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ (วงเงิน 6,626.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 134/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ (วงเงิน 6,650.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 127/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 73/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมทำขนมนึ่ง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 71/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้ประจำสำนักงานฯ (วงเงิน 89,876.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 72/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 69/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 67/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย (วงเงิน 10,480.- บาท) ใบสั่งซื้ิอที่ 65/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 120/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม (วงเงิน 39,900.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 115/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 124/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 123/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 122/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 121/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 119/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 118/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 117/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 116/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,050.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 113/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 5,068.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 126/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 7,050.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 125/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 7/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,500.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 55/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 9/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 40,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 8/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 30,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 59/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,852.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 61/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป. ประเภทของใช้ส่วนตัวทหารผลัดที่ ๑/๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 63,810.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 58/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 100/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 105/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 102/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 99/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 108/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 106/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 104/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 103/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 101/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 98/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 97/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 96/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารกล่องและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 21,600.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 94/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,515.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 54/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 12,300.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 53/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 6,502.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 52/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 55,900.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 49/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,940.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 43/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน5,629.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 50/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 14,125.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 48/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 36,833.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 40/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 87/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 86/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 80,500.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 84/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 89/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 88/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 70,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 82/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม CPU คอมและเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 9,310.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 79/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 26,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 15,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 6/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 5/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 4/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 15,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 3/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 60,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 2/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของใช้สำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 45,000.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 1/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 19,312.- บาท) ใบสั่งซื้อที่ 40/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารรับ - ส่ง นศท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 92,346.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 61/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 70/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีดนตรี,จัดทำอาหารกล่องและนํ้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 10,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 68/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 74/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 72/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 71/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 69/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 78/2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกล่อง,นํ้าดื่มและจัดเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน 8,000.- บาท) ใบสั่งจ้างที่ 74/2562