ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามของ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. และคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารของ รพ.ค่่ายจิรประวัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างรั้วลวดหนามของ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. และคลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.